Հաշվետվություններ

Ձև2Հաշվետվություն հավ. N3Հաշվետվություն 2016 տարվա

Հաշվետվություն I եռամսյակի

Հաշվետվություն II եռամսյակի

Հաշվետվություն III եռամսյակի

Հաշվետվություն IV եռամսյակի

Հաստիքացուցակ 2017

2016թ.-բյուջեի-ծախսեր-հաշվետվություններ-և-նախահաշիվ (6)

2017թ.-բյուջեի-ծախսեր-հաշվետվություններ-և-նախահաշիվ

Հաշվետվություն հավ. N2

Ֆինանսական հաշվ

Հաշվետվություն հավելված N2

Հաշվետվություն հավելված N3

Հաշվետվություն 2017թ. հավելված N2

Հաշվետվություն 2017թ. հավելված N3

Հաստիքացուցակ 2017թ.

2018 թ բյուջեի նախագծ փոփոխված

2018թ բյուջեի նախագիծ

2018թ բյուջեի նախագիծ կառավարման խորհրդի կողմից հավ արժանացած

Հաշվետվություն հավ. N2

Հաշվետվություն հավ. N3

2017թ. ֆինանսական հաշվետվություն

2018թ. հաշվետվ. հավել N2

2018թ. հաշվետվ. հավել N3

դրամական հոսքեր 2

Դրամական շեղումներ 2

Հաշվետվություն, շեղուներ 3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն, դրամական հոսքեր

Դրամական հոսք N2 նորը

Շեղումներ N3 նորը

Հավելված 2

Հավելված 3

Ձև 1

Ձև 4

Հաշվետվություն ձև 2

հաշվետվություն ձև 3

Hashvetvutyun N2

hashvetvutyun N3

Հաշվետվություն Ձև 1

Հաշվետվություն Ձև 2 փոփոխված

2019 հաշվետվություն Ձև 3

Հաշվետվություն 2019 Ձև2

Հաշվետվությու 2019 IV եռամսյակ ձև 1

Հաշվետվությու 2019 IV եռամսյակ ձև 2

Հաշվետվությու 2019 IV եռամսյակ ձև 3

Հաշվետվությու 2019 IV եռամսյակ ձև 4

Հաշվետվությու ամփոփ 2019 IV եռամսյակ

dzev2 2020 1 eramsyak

dzev3 2020 1 eramsyak

fin nax

 ձև 2 2-րդ եռամսյակ

 գանձապետարանի ծրագրով 2-րդ եռամսյակ

 ձև 3 2-րդ եռամսյակ