ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

2017թ ներքին գնահատում

Ներքին գնահատման հաշվետվություն 2016-2017

2018թ ներքին գնահատում

Ներքին-գնահատման-հաշ.-2017-2018

2019թ ներքին գնահատում

ՆԵՐՔԻՆ-ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-2018-2019

2020թ ներքին գնահատում

2019-20 ՆԵՐՔԻՆ-ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ