Օլիմպիադաներ

8-րդ դասարանի աշակերտ Էդգար Սիմոնյանը մասնակցեց Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված ասմունքի մրցույթի տարածաշրջանային փուլին,որը տեղի ունեցավ Վեդի քաղաքում:

03.10.2019թ.-ին Վանաշենի միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցավ 2019 թվականի «Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի» տարածաշրջանային փուլը։