Շախմատ

Շախմատի ներդպրոցական մրցաշար։
Ուսուցչուհի` Ա. Գալստյան