ՍՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ

Վանաշենի միջնակարգ դպրոցում 3-րդ դասարանի երկու՝ «ԲԱԶԵ» և «ԱՐԾԻՎ» խմբերի աշակերտների միջև անցկացվեց «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման 1-ին փուլը :
Հանձնաշողովի նախագահ՝ Հ.Նահապետյան, անդամ՝Լ.Գրիգորյան , ուսուցիչ՝ Թ.Գալստյան:
Հաղթեց «Բազե» թիմը: